انتظار جوانان جرقویه سفلی جهت بازگشایی سالن ورزشی

مسئول تربیت بدنی اداره ورزش و جوانان سفلی گفت: با وجود برخی مشکلات پیش رو، سالن ورزشی در آینده ی نزدیک به روی جوانها باز خواهد شد.

آخرین اخبار