در مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی جرقویه علیا مطرح شد:

هوشمند سازی تدریجی مدارس اولویت کاری معاون آموزشی جرقویه علیا

مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش با حضور مدیران، معاونان و ریاست اداره در سالن مدرسه شهید قیصری انجام شد.

آخرین اخبار