طرح باغ‌ویلای ناژوان اصفهان با سرعت بیشتری انجام شود

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اجرای طرح باغ‌ویلای ناژوان اصفهان باید از سوی مسئولان سرعت گیرد و باید برای مالکیت مردم در این منطقه حقی در نظر گرفته شود.

آخرین اخبار