موتورگیری؛ از توقیف تا ترخیص

کلاه نداری؟! پارکینگ!

در همین زمان خودروی شیک و مشکی لکسوس با طنین گوش خراش دوپس دوپس از کنارش می گذرد و به ریش های سپید مرد میان سال ریش خند می زند و می گوید: خدا صبرت بدهد!

رسانه ملی یا خطبه و نامه و خطابه های شخصیت خاص؟!

کدامیک علائم تفرقه را منتشر می کنند؟!

بیان این سخنان درست چند روز بعد از پاسداشت و بزرگداشت حماسه جاودانه نهم دی و پرداخت خوب و ارزنده رسانه ملی درباره فتنه آن سال و حماسه همان سال بار دیگر تازه کردن همان داغی است که هر چند برخی خواص را داغ کرد اما انگار هنوز برخی را خوب داغ نکرده است!

آخرین اخبار