در منطقه جرقويه عليا

حرکت آهسته معماری قدیمی با تکنولوژی روز دنیا

تناسب بناها ی منازل روستايي و شهري با شرايط اقليمي، ما را به استفاده از تجربیات گذشتگان وا می دارد.

آخرین اخبار