۹۹درصد مردم اصفهان خواستار ادامه فعالیت گشت های ارشاد هستند

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، ۹۹ درصد مردم اصفهان خواستار ادامه فعالیت گشت های ارشاد و برخورد با افراد هنجارشکن در چارچوب قانون هستند.

آخرین اخبار