«عاموس» سریال خانه امن را بشناسیم/ امید منافقین بعد از ترامپ به کیست؟

این روزها نام شخصیت «عاموس» در سریال «خانه امن» زیاد شنیده می‌شود، اما این شخصیت کیست و چه نقشی در روابط منافقین با رژیم صهیونیستی داشته است؟

آخرین اخبار