عامل گرانی روغن مشخص شد/ قاچاق به دانه های روغنی هم رسید

واردات ارزان قیمت دانه های روغنی و کنجاله مانعی بر سر راه خودکفایی این‌محصول استراتژیک در داخل است چرا که واردات ارزان قیمت با ارز ترجیحی موجب شده تا تولیدکننده رغبتی به تولید نداشته باشد.

آخرین اخبار