معاون حمل و نقل اداره کل راهداری اصفهان:

علت ۷۰ درصد تصادفات جاده ای اصفهان عامل انسانی است

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای اصفهان گفت: عامل انسانی در بررسی های به عمل آمده علت حدود ۷۰ درصد تصادفات در استان اصفهان است.

آخرین اخبار