فرمانداه انتظامی استان:

هیئت های مذهبی عامل استمرار انقلاب هستند/ تاسیس هیئت مذهبی در پلیس اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان، با بیان اینکه هیئت های مذهبی مظهر معنویت نظام و عامل استمرار انقلاب هستند از تاسیس هیئت مذهبی در مجموعه این فرماندهی خبر داد.

آخرین اخبار