در شهر محمد آباد برگزار می شود:

سالگرد ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله سید عطاالله فقیهی

مراسم سالگرد ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله سید عطاالله فقیهی با همکاری شهر داری و شورای اسلامی شهر محمدآباد و و کانون فرهنگی وقرآن مکتب الصادق (ع) محمدآباد برگزار می گردد.

آخرین اخبار