مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

حرکت در خط ولایت فقیه از صفات بارز عالم حسن آبادی بود

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: شخصیت انقلابی و تربیت شاگردان بسیار در این مکتب از خصوصیات بارز آیت الله سعادت بود.

آخرین اخبار