آیت الله مکارم شیرازی:

شکرگذاری از خدمات و برنامه های عالمان دینی یکی از وظایف ماست

مرجع عالی قدر تشیع، با بیان اینکه، شکرگذاری از وجود، خدمات و برنامه های عالمان دینی یکی از وظایف ماست گفتند: این فایده اول برای اهتمام به برگزاری بزرگداشت ها است اما فایده دوم چنین برنامه هایی تشویق نسل حاضر به ادامه راه آن عالمان است.

آخرین اخبار