کارشناس مرکز پاسخگویی به سوالات دینی:

پاسخ به شبهاتی در ارتباط با عاشورا و قیام امام حسین (ع)

کارشناس مرکز پاسخگویی به سوالات دینی به شبهه‌ای در ارتباط با اینکه چرا با وجود بازگشت حضرت زینب (س) به مدینه، مزار ایشان در شام قرار دارد، پاسخ داده است.

آخرین اخبار