مدیر فرهنگسرای دانش اصفهان:

مسابقه «عاشورا و انتظار» در فرهنگسرای دانش برگزار می‎شود

مدیر فرهنگسرای دانش اصفهان گفت: کتاب «عاشورا و انتظار» نوشته مسعود پورسیدآقایی است که به بررسی شباهت‎های میان نهضت‎های گذشته و آینده تاریخ می‎پردازد، به مسابقه گذاشته می‎شود.

آخرین اخبار