امام جمعه اصفهان:

جوان‌گرائی و بصیرت‌افزائی در دستور کار مجموعه‌های فرهنگی قرار گیرد

امام جمعه اصفهان گفت: جوان‌گرائی و بصیرت‌افزائی باید در دستور کار مجموعه‌های فرهنگی قرار گیرد و در این راستا باید فعالیت‌های مناسبی صورت گیرد.

آخرین اخبار