عارف یا لاریجانی کماکان مساله این است

ریش‌سفیدی ناطق‌نوری برای انتخاب رئیس مجلس؟/ دولتی‌ها کماکان به دنبال لاریجانی هستند

درحالی اصلاح طلبان بر سر ریاست عارف در مجلس دهم به توافق رسیده اند که حامیان دولت و برخی از هیئت دولتی ها همچنان در حال رایزنی با لاریجانی برای ریاست مجلس هستند.

آخرین اخبار