السیسی، بازیگردان دور جدید عادی‌سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی

اظهارات اخیر السیسی نشان می دهد که روند عادی سازی روابط میان اعراب با اسراییل با بازیگری مصر و حمایت همه جانبه آل سعود عملا وارد مراحل جدی تری شده است.

آخرین اخبار