گزارشگر اعزامی تلویزیون در جام جهانی مشخص شد

تا به حال هر سه گزارشگر اعزامی ایران به جام جهانی، بازی‌های نهایی منجر به صعود کشورمان در مرحله مقدماتی را هم گزارش کرده‌اند.

آخرین اخبار