افشاگری‌های بدون اقدام و عمل اعتمادساز نیست/ انتظار مردم رسیدگی عادلانه به فساد است

رئیس قوه قضائیه گفت: افشاگری‌های بدون اقدام و عمل اعتمادساز نیست و مردم انتظار دارند به فساد و خیانت رسیدگی عادلانه صورت گیرد.

مشاور طرح‌های عمرانی سازمان ملل پیشنهاد کرد

حکمرانی محلی آب، راهکاری برای مدیریت مشکل کم آبی ایران

مشاور طرح‌های شاخه عمران ملل متحد (UNDP) با اشاره به این که یکی از خصوصیات سیستم منابع آب ایران برداشت‌های غیرمجاز و غیر رسمی است گفت: حکمرانی محلی آب، راهکاری برای اصلاح این روند است.

آب کشت پاییزه در شرق اصفهان عادلانه توزیع نشد

رییس کمیسیون کشاورزی و عمرانی شورای اسلامی شهرستان اصفهان با تاکید بر اینکه توزیع آب کشت پاییزه شرق در مرحله اول بازگشایی زنده‌رود عادلانه صورت نگرفت، گفت: شرکت آب منطقه‌ای و شرکت میراب مسوول خسارت وارده به کشاورزان بخش ورزنه در خصوص کاهش سطح کشت انجام شده هستند و باید پاسخگو باشند.

آخرین اخبار