یافته های محققان نشان می دهد؛

فعالیت روزانه که بیش از یک دهه به عمر شما اضافه می‌کند

محققان در پژوهش‌های جدید خود پنج عادتی که عمر افراد را تا بیش از یک دهه نسبت به دیگران افزایش می‌دهد، مورد بررسی قرار داده اند.

آخرین اخبار