آشنایی با برخی از عادات اشتباه

12 اشتباه بهداشتی که هر روز انجام می‌دهید

آیا تا به حال دقت کرده اید که در طول روز دست هایتان چند بار به صورت تان برخورد می‌کند؟ در واقع هر بار که دست هایتان را به صورت تان می‌زنید، میکروب‌های بیشتری را به پوست صورت تان منتقل می‌کنید.

آخرین اخبار