مدیرکل ‌محیط زیست اصفهان

برنامه مدیریت زیست‌بومی اصفهان تدوین می‌شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: برنامه مدیریت زیست‌بومی با مشارکت دستگاه‌های مربوط اصفهان در حال تدوین است و با انتخاب مشاور، فرآیند تدوین آن تسهیل می‌شود.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان در گفتگو با اصفهان شرق:

بدون مشارکت مردم محلی برنامه ای در جهت احیای تالاب گاوخونی عملی نخواهد شد

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان گفت: اداره کل محیط زیست استان در واقع در اجرا و تدوین برنامه جامع مدیریت تالاب با روی کرد زیست بومی تکیه اصلی به مشارکت جوانان محلی و مشارکت ذی نفع آن در بخشهای مختلف دارد.

آخرین اخبار