جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان:

جانشین فرمانده سپاه اصفهان‌: ایران ابهت آمریکا را درهم شکسته است

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان ‌گفت: استکبار جهانی همیشه در برابر ملت ایران شکست های سخت را تجربه کرده و ملت ایران در 37 سال گذشته ابهت و هیمنه آمریکا را در هم شکسته است.

آخرین اخبار