ظریف و اشتون در ژنو 2 / نگاه جدی و روشن طرف ایرانی

هر دو طرف با نگاه جدی پا به عرصه ی مذاکرات می گذارند تا ژنو 2 این بار شاهد نتیجه ای با هدف نزدیک شدن به مشترکات دو طرف باشد.

آخرین اخبار