در دیدار ظریف و فیصل مقداد چه گذشت؟

وزرای امور خارجه ایران و سوریه در تهران بر اراده خود برای گسترش و تحکیم مناسبات تأکید و درباره توسعه مناسبات دوجانبه و چندجانبه اقتصادی بحث و تبادل نظر کردند.

آخرین اخبار