عضو شورای شهر زیار:

فراموشی مناره زیار با خشکی زنده‌رود

یک عضو شورای شهر زیار گفت: مناره زیار در شرق اصفهان با خشکی زنده‌رود گردشگران خود را از دست داده است و اداره میراث فرهنگی باید امکانات رفاهی برای جذب گردشگران به این اثر تاریخی فراهم کند.

شهردار شهر محمد آباد جرقویه سفلی

آینده ای خوبی را در بحث گردشگری مشاهده می کنیم

شهردا ر شهر محمد آباد جرقویه سفلی گفت: شهر محمد آباد را به عنوان منطقه ی گردشگری در شرق اصفهان به همگان معرفی می کنیم.

آخرین اخبار