در پی افزایش واردات به کشور /

واردات شیشه 58 درصد افزایش یافت/ فعالیت تولیدگنندگان شیشه با نیمی از ظرفیت خود

اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیازمند است الگوی جامع واردات منطبق با تولید طراحی و اجرا نماید. الگوی باثبات و متناسب با ساختار اقتصاد ایران اسلامی برای واردات تدوین شود، تا هر دولتی نتواند یک رژیم وارداتی خاص طراحی کند.

آخرین اخبار