مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان:

رونق اقتصاد با استفاده از ظرفیت صنایع کوچک/ ۶۵ درصد اقتصاد کشورهای پیشرفته وابسته به صنایع کوچک است

یکی از ضعف‌های امروز ما در بحث اقتصاد، عدم وابسته بودن به صنایع کوچک است و ما از ظرفیت‌های مردمی که رهبری یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی را مردمی کردن اقتصاد بیان فرموده بودند کمتر بهره برده‌ایم و همچنین با قوانین دست و پاگیر میزان سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش داده‌ایم.

آخرین اخبار

تبلیغات