جانشین فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج):

مرامنامه پهلوانی به صورت آزمایشی در اصفهان اجرایی می‌شود

جانشین فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج) اصفهان گفت: امیدوار هستم کلیات مرامنامه پهلوانی اصفهان به تصویب برسد و مرامنامه پهلوانی ابتدا در اصفهان و پس از آن در کل کشور اجرایی شود.

آخرین اخبار