معاون استاندار اصفهان مطرح کرد

تقویت اقتصاد روستاهای اصفهان با فعال‌‌سازی ظرفیت‌های گردشگری روستایی

معاون استاندار اصفهان با اشاره به مغفول مانده ظرفیت گردشگری در روستاها گفت: طرح‌هایی برای تقویت گردشگری روستایی با هدف استفاده از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری در استان اصفهان تدوین می‌شود.

آخرین اخبار