بازرس کل استان اصفهان:

فساد بدنه اداری استان اصفهان نسبت به دیگر استان‌ها کمتر است/ جذب بیش از 500 بازرس افتخاری در استان اصفهان

بازرس کل استان اصفهان گفت: فساد در بدنه اداری استان اصفهان نسبت به استان‌های دیگر کمتر است چراکه حساسیت مردم در این استان نسبت به موضوعات زیاد است و عدم آشنایی برخی از مدیران به وظایف قانونی خود از دیگر آسیب‌های نظارت‌های درون‌سازمانی است.

آخرین اخبار