تا پایان مهرماه سال جاری صورت گرفت

ارائه آموزش‌های مهارتی به حدود 6 میلیون نفر‌ساعت در اصفهان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان گفت: از ابتدای فروردین تا پایان مهر ماه امسال آموزش‌های مهارتی در بخش دولتی به پنج میلیون و 800 هزار نفر‌ساعت در سطح استان اصفهان ارائه شده است.

آخرین اخبار