ظرفیت‌های استان اصفهان باید در تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی استفاده شود

مشاور قرآنی سازمان اوقاف گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری، هر یک از امامزادگان مدفون در این سرزمین مزارشان باید تبدیل به قطب فرهنگی شود و بر این اساس با استفاده از ظرفیت‌های حداکثری استان اصفهان در این زمینه، این مهم باید تحقق پیدا کند.

آخرین اخبار