سوچیروسکی:

ژاپن آماده هر نوع کمک در مورد مسائل حوضه آبریز زاینده رود است

قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن گفت:کشور ژاپن آماده هر نوع کمک و همکاری برای شناخت چالش‌های زیست محیطی به منظور اتخاذ بهترین تصمیم‌ها و خصوصا تصمیم گیری در مورد مسائل حوضه آبریز زاینده رود است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان:

زمینه‌های انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت کتاب ایران فراهم شود

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان گفت: زمینه‌های انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت کتاب ایران فراهم شود.

آخرین اخبار