مرغ مرغداران روی دستشان مانده است

رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی استان اصفهان با هشدار نسبت به وضعیت مرغداری‌های استان اصفهان گفت: ظرفیت سردخانه‌های کشور تکمیل‌شده و مرغ مرغداران روی دستشان مانده ‌است.

آخرین اخبار