سناریوی جدید اصلاحات برای رسیدن خاتمی به سهم خود در دولت/ از طومارهای جعلی تا پیامک هایی که نجفی هم به آنها استناد کرد

طی روزهای اخیر تلاشهای گسترده ای برای راه پیدا کردن گزینه های مورد نظر رئیس دولت اصلاحات به کابینه جدید با محوریت برخی از نزدیکان وی شکل گرفته است.

آخرین اخبار