سکته خبری سازمان هواشناسی/ چرا هیچ اخطاری در مورد طوفان داده نشد؟

چرا در عصری که به “عصر اطلاعات” معروف است، چرا این همه سازمان های عریض و طویل و سازمان هواشناسی که با بودجه های میلیاردی اداره می شوند، در سکته خبری بودند و هیچ اخطاری پیرامون وقوع طوفان و باران و سیل در شهرهای کشور ندادند؟

آخرین اخبار