بازی با جان 5672 حاجی در 3 دهه؛

سوء استفاده سعودی‌ها از حج برای نشر وهابیت

سعودی‌ها به جای تامین امنیت مسلمانان در مراسم حج تنها از این موقعیت بی‌نظیر سرزمین حجاز برای نشر تفکرات وهابی بهره می‌گیرند و این در شرایطی است که در 38 سال گذشته بیش از 5672 نفر قربانی مدیریت ضعیف آنها شده‌اند.

آخرین اخبار