عصر امروز؛

طوفان سند شرق اصفهان را در نوردید/ تصاویر

حدود ساعت پانزده و نیم امروز یک توده هوای همراه با گرد و غبار شدید به طور ناگهانی شرق اصفهان را فرا گرفت.

طبق خبر هوا شناسی:

طوفانی با سرعت 70 کیلومتر بر ساعت ورزنه را در نوردید

طوفان سند با سرعت 23 متر بر ثانیه باعث بروز گرد و خاک و کاهش قدرت دید در شهر ورزنه شد.

طوفان سرخ بعد از 10 سال آسمان ورزنه را تاریک کرد

پدیده طوفان سند همراه با باد سرخ حدود 5 دقیقه ورزنه را در بر گرفت و روز ورزنه را در تاریکی فرو برد.

آخرین اخبار