در منطقه جرقويه اجرا مي شود

تقويم مسابقات ورزشي بين مدارس منطقه جرقويه عليا

مسابقات بين مدارس سال 92-93منطقه با هدف ایجاد حس رقابت بین دانش آموزان برگزار مي شود.

آخرین اخبار