در منطقه جرقويه عليا

مسابقه ی طناب كشی در مدارس ابتدايی پسرانه جرقويه عليا

به منظور اهميت سلامت و تشويق دانش آموزان مسابقات طناب كشي در مدارس ابتدايي برگزار شد.

آخرین اخبار