در منطقه جرقویه علیا:

برداشت طلای زرد کویر شرق اصفهان آغاز شد

در منطقه جرقویه علیا برداشت گندم از اواسط خرداد تا اوایل تیرماه انجام می شود.

آخرین اخبار