يادداشت/ سيستم آموزشي كشور خودش را سازگار كند

نشستن پشت فرمان شبكه هاي اجتماعي بدون گواهينامه،‌ ممنوع!

X: خواهر شما هم طلاق گرفت؟ Y: بله،‌متاسفانه. بعد از كلي جار جنجال و دعوا بالاخره جدا شدند! X: اي بابا،‌ تازه شد مثل برادر من. چقدر زياد شده اين پديده طلاق…

آخرین اخبار