امام جمعه اصفهان خواستار شد؛

انسجام‌بخشی برنامه‎های فرهنگی برای طلاب دینی خواهر در استان اصفهان

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه خواهران طلبه وظیفه سنگینی در راهنمایی و هدایت بانوان دارند، گفت: به دلیل نقش مهمی که بانوان در جامعه ایفا می‌کنند، برنامه‎ریزی برای تربیت طلاب دینی خواهر در استان اصفهان باید منسجم شود.

آخرین اخبار