کشمکش وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی بر سر خمیر مرغ

استفاده از خمیرمرغ؛ آزاد یا ممنوع؟/ سوسيس و كالباس با طعم سرطان

از سال گذشته که استفاده از خمیرمرغ در مراکز تهیه سوسیس و کالباس ممنوع اعلام شد تاکنون جدال بین وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی همچنان ادامه دارد.

آخرین اخبار