بازدید معاون عمرانی استانداری اصفهان از بخش بن رود

نقاط حادثه خیز بخش بن رود در نگاه معاون عمرانی استانداری

معاون عمرانی استانداری اصفهان طی بازدید از نقاط حادثه خیز بخش بن رود با روند کار این پروژه ها آشنا و پیگیر اعتبارات لازم در رابطه با پروژه های مربوطه خواهد شد.

آخرین اخبار