بهنام پور در گفتگو با اصفهان شرق

ایستگاه روستایی استقبال نوروزی بخش کوهپایه نماینده خوبی برای شرق اصفهان

مدیرعامل تعاونی دهیاری های بخش کوهپایه گفت: با برقرای ایستگاههایی به سبک غرفه ای می توان آداب و رسوم و پذیرایی مردمان خون گرم شرق اصفهان را به مسافران به درستی نشان داد.

آخرین اخبار