امینی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورا:

تنها راه نجات زاینده رود، اجرای طرح ۹ ماده ای است

رئیس شورای شهر اصفهان گفت: در جلسه بازدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تنها راه احیای حوضه زاینده رود، اجرای طرح ۹ ماده ای شناخته شده است، از این رو باید سریعتر این طرح اجرایی شود.

استاندار اصفهان:

اجرای طرح 9 ماده‌ای احیای حوضه آبریز، ضامن جاری بودن زاینده‌رود

استاندار اصفهان گفت: اصفهان شهر مرجع و دارای شهرت بین‌المللی است بنابراین شورا و شهردار منتخب نیز باید در تراز یک شهر بین‌المللی بوده و اقدام به برنامه‌ریزی مدون و اجرای اصولی مدیریت شهری در تراز یک شهر مرجع کنند.

در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان مطرح شد:

درخواست کمک برای اجرای طرح ۹ ماده ای احیای حوضه ی آبریز زاینده رود

استاندار اصفهان گفت: اعضای شورای اسلامی شهر در راستای اجرای طرح ۹ ماده ای احیای حوضه ی آبریز زاینده رود مساعدت نمایند.

آخرین اخبار