نماینده مردم اصفهان در مجلس:

رای مخالف به برجام دادم/ قیامت باید جوابگوی عمل امروز باشیم

عضو کمیسیون فرهنگ مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان نماینده مخالف طرح برجام را برای کشور مفید ندانستم و این نکته را باید مد نظر قرار داد که قیامت باید پاسخ گو باشیم.

آخرین اخبار